Kvinnojouren Amanda

                 i Visby

 

 

                                  0498 - 21 29 00 el 0730 - 49 29 01

                                  Telefon tid: Tor 18.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur arbetar vi i kvinnojouren?

 

Vi är en ideell förening som stödjer och hjälper kvinnor i nöd som blivit utsatta för mäns fysiska och psykiska våld, hot och/eller trakasserier.

 

Vi samarbetar med polisen, kommunen och andra organisationer och myndigheter. Vi hjälper dig med de kontakter du behöver.

 

Hit kan man även vända sig för att få någon att prata med ex om man är osäker och tvivlande över sin livssituation.

 

Vi är politiskt och religiöst obundna.

 

Vid behov ordnar vi skyddat boende för både dig och dina barn, antingen här på Gotland eller i någon annan ort, då vi samarbetar med andra kvinnojourer runt om i Sverige.

 

Tveka inte att ta kontakt med oss, vi gör allt vi kan för att hjälpa dig och dina barn till ett bättre liv. Ring hellre en gång för mycket, livet är alldeles för kort för misär och evigt lidande!

(kontaktuppg längst ner på sidan)


Vill du bli medlem eller vill du stödja oss ekonomiskt så är vårt postgironummer: 4816253-1.

 

 

Vi har naturligtvis tystnadsplikt och du får vara anonym 

 

 

Vi ger:

* Råd och stöd

* Skyddat boende

* Praktisk hjälp

* Anonymitet

* Vi lyssnar på dig

   och tar dig på

   fullaste allvar

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

e-post: amanda@kvinnojouren-gotland.se          Telefon: 0498-212900          Jourtelefon: 0730-492901

postgiro: 4816253-1                                       Tel tid: Tor 18.00-20.0        Övriga tider