Kvinnojouren Amanda

                 i Visby

 

 

                                 0498 - 21 29 00 el 0730 - 49 29 01

                                 Telefon tid: Tor 18.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om jourverksamheten:

 

Kvinnojouren bygger på ideellt arbetande kvinnor och vi behöver bli fler...

Vi anordnar studiecirklar (se fliken studiecirklar för nästa inplanerade kurs) för de som är intresserade av att stödja och på andra sätt hjälpa utsatta kvinnor och barn.

 

Är just DU intresserad av att stödja utsatta kvinnor och barn - ta kontakt med oss per telefon eller per mail. 

(kontaktuppg längst ner på sidan)


Historik

De första kvinnojourerna i Sverige startades 1978

Kvinnor slöt sig samman för att erbjuda sina medsystrar skydd och stöd i utsatta situationer


Statistik

2006 anmäldes 25 491 fall av misshandel mot kvinnor. Det är en ökning med 6% sedan 2005.

Det blir:

- 490/veckan
- 70/dag
- 3/timme
 

 BRÅ uppskattar att mörkertalet är 3 ggr så stort  som anmälningssiffrorna: 76 473 fall av misshandel mot kvinnor, detta ger ett snitt på:
- 1 450/veckan
- 210/dag
- 9/ timmen


Kvinnojourerna i Sverige uppskattar att det endast är 1/5 som gör en polisanmälan

Vi konfronteras dagligen i vårt arbete med våld mot kvinnor

 

Vi har naturligtvis tystnadsplikt och du får vara anonym 

 

 

Här får du som

utsatts för mäns våld:

* Råd och stöd

* Skyddat boende

* Praktisk hjälp

* Anonymitet

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

e-post: amanda@kvinnojouren-gotland.se          Telefon: 0498-212900          Jourtelefon: 0730-492901

postgiro: 4816253-1                                       Tel tid: Tor 18.00-20.0        Övriga tider