Kvinnojouren Amanda

                 i Visby

 

 

                                 0498 - 21 29 00 el 0730 - 49 29 01

                                 Telefon tid: Tor 18.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inplanerade möten:

 

 

 

Info från Styrelsemöten:

 

Konferans 21/5 - hölls på Toftagården

* Båda lägenheterna är bebodda

* Till vårruset är 12 kvinnor anmälda

* Sävesärvux har fått information gällande kvinnojouren

* 2 st var med på invigningen på rektorsvillan den 1 maj

* 2 st var på föreläsning om våldsutsatta barn, Föreläsare var Lotta Molander som informerade om hur man lockar fram och hur man lyssnar på barnet

* Beslut togs att ej sända jourlistor till olika myndigheter

* Inställt - Kvinnorna från Lettland kommer inte pga sjukdom

* Förslag om medlemsmöten

* Lisa Lindell var inbjuden att föreläsa om våld mot funktionshindrade och äldre. Hon hade mycket intressant att berätta.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Årsmöte 12/3 - hölls på restaurang Vit Stierna
* kassören avtackades med blommor
* Peggy och Gun-Maj har deltagit på Säveskolans 'dags att lyfta locket'
Det gällde misshandlade handikappade
* Enligt förslag gick Amandas ros 2010, till Marie Larsson på socialförv.
* Ewa, Anitha o vivan har varit på föreläsning. Föredragare Lisa Lindell, starta projekt 'fredag'
* Familjefridsteamet ska ha öppet möte i rektorsvillan den 1 maj
* Vårruset bordlägges till nästa möte
* Lght nr2 sägs upp 1 juni
 * Konferens helg på Toftagården 20-21 maj, Lisa Lindell och Inger Öberg på förslag att komma o prata
* Barbro var på föreläsning den 30 mars, 'våld i nära relation'
* Den 12 april fick vi besök av kvinnojouren från Nynäshamn
* 13-17 Juni kommer Lettlands kvinnor, 4 st, till Visby. Magnus Wiman på Solhem kommer tillfrågas om ett bra boende
* vivan ska göra en checklista för de boende i jouren i jourlgägenheten

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Vi har naturligtvis tystnadsplikt och du får vara anonym 

 

 

Här får du som

utsatts för mäns våld:

* Råd och stöd

* Skyddat boende

* Praktisk hjälp

* Anonymitet

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

e-post: amanda@kvinnojouren-gotland.se          Telefon: 0498-212900          Jourtelefon: 0730-492901

postgiro: 4816253-1                                       Tel tid: Tor 18.00-20.0        Övriga tider